Tổng hợp những loại hạt giống độc  đáo và hiếm có nhất