Hạt giống hoa cúc đại đóa
hat-giong-hoa-cuc-dai-doa-tim
hat-giong-hoa-cuc-dai-doa
hoa-cuc-astra-mix-mau_master
hat-giong-hoa-dai-doa-trang
hat-giong-hoa-dai-doa-tim-0
hat-giong-hoa-dai-doa-do-dep
hat-giong-hoa-cu-tay-xu-do
hat-giong-hoa-cuc-thuy-tim-violet-china-aster-callistephus-chinensis
hat-giong-hoa-cuc-tay-xu-mix
hat-giong-hoa-cuc-dai-doa-xanh-duong
hat-giong-hoa-cuc-dai-doa-vang

Hạt Giống Hoa Cúc đại đóa 

45.000 39.000

Hàng nga: 0.1g-0.3g hạt giống hoa cúc đại đóa

Hoa cúc đại đóa có cánh so le, thẳng và màu rất tươi, thích hợp trồng chậu, thảm hoa, dọc lối đi.

Xóa