hat-giong-hoa-dong-tien-1
hat-giong-hoa-dong-tien-2
hat-giong-hoa-dong-tien-3
hat-giong-hoa-dong-tien-4
hat-giong-hoa-dong-tien-5
hat-giong-hoa-dong-tien-6

Hạt giống hoa đồng tiền mix ( Gerbera )

45.000 39.000

Hạt giống hoa đồng tiền mix ( Gerbera )

Trong kho:sẵn hàng

Gói 0,05g

Hoa cánh kép ,ra hoa liên tục,đường kính bông lớn 6-8 cm

Thích hợp trồng chậu,cắt cành