Hạt giống cà chua bi chùm
hat-giong-ca-chua-bi-chum
hat-giong-ca-chua-bi-chum-vang-3
hat-giong-ca-chua-bi-chum-vang-2
hat-giong-ca-chua-bi-chum-do-1
hat-giong-ca-chua-bi-chum-do-2
hat-giong-ca-chua-bi-chum-vang-1

Hạt Giống Cà Chua Bi Chùm Tròn Sai Quả ( Cherry Tomato )

50.000 39.000

Hàng nga: 0.1g hạt giống cà chua bi chùm tròn sai quả

Cà chua bi chùm thích hợp trồng quanh năm, dễ trồng, phát triển mạnh.

Cà chua bi chùm tròn sai quả có quả nhỏ, tròn, năng suất cao, có thể ăn sống hoặc chế biến thành món ăn và đồ uống.