8e7286d4088dfa413be7ab1ea86f5d42
i bồn mùa giiong
images (3)

Hạt giống ổi bốn mùa (ổi Đông Dư)

60.000 49.000

Hàng Mỹ: gói 7-10 hạt giống ổi bốn mùa

Tỉ lệ nảy mầm: 90%

Mùa trồng: Quanh năm

Ổi bôn smuaf là giống cây ăn trái có giá trị kinh tế rất cao

Ổi bốn mùa có thể trồng trái vụ vẫn cho năng suất cao

Thích hợp trồng ăn quả, trồng chậu, trồng vườn, sân thượng, ban công,…